Finanční poradna: Možnosti přivýdělku při podpoře v nezaměstnanosti

Aktuální zprávy

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, splňujete-li následující podmínky: jste občanem České republiky, jste nezaměstnaný (tedy nemáte ani aktivní živnostenský list) a byli jste zaměstnáni alespoň 12 měsíců během posledních dvou let a zaměstnavatel za vás odváděl sociální pojištění.

Délka podpory se liší podle věku

Délka podpory závisí na vašem věku (do 50 let je to pět měsíců, mezi 50 a 55 lety osm měsíců a nad 55 let až 11 měsíců).

Po uplynutí této doby máte nárok už jen na sociální dávku životního minima (3860 korun) nebo existenčního minima (2490 korun) – záleží na vykazování požadované aktivity stanovené úřadem práce.

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z předchozího čistého průměrného příjmu (45 až 65 procent) a její výše závisí na způsobu ukončení pracovního poměru a výši případného odstupného.

Nekolidující zaměstnání

Pobíráte-li podporu v nezaměstnanosti, nemůžete si legálně přivydělávat. Respektive můžete, ale ztrácíte tím na podporu nárok.

Pokud uznáte, že je tato cesta pro vás výhodnější, nebo vám podpora přiznána nebyla či vám již skončila podpůrčí doba, dejte si nicméně pozor na podmínky, za nichž si můžete přivydělat.

Přivydělat si můžete jen v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tedy na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (nikoli na dohodu o provedení práce), a váš příjem nesmí být vyšší než polovina minimální mzdy, tedy 7300 korun měsíčně.

Své nekolidující zaměstnání musíte na úřadu práce oznámit. Také vám nesmí bránit v přijetí plnohodnotného zaměstnání či ve spolupráci s úřadem práce při jeho hledání.

Pokud jste hlášeni na úřadu práce, i když nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a stát za vás platí alespoň zdravotní pojištění, započítává se vám doba, po kterou jste na úřadu evidováni, do starobního důchodu.