Karcinogenní azbest v ovzduší stále hrozí Praze 1

Aktuální zprávy

Jsou na něm zřetelně viditelné obláčky prachu zvířeného při odvrtávání a odsekávání azbestocementových panelů z fasády hotelu. Ze záběrů kamer je zřejmé i porušování pravidel bezpečnosti práce, neboť dělníci na sobě mají buď zcela nedostatečné ochranné prostředky, nebo dokonce žádné. Přestože na to upozornily Právo a Novinky.cz již ve středu, pražská hygiena ani magistrát na opakované dotazy nereagovaly.

Spolek Občané Prahy 1 k tomu vydal ve čtvrtek další stanovisko, v němž se uvádí:
1.  Není zamezeno uvolňování prachu do okolí při uvolňování celého panelu z rámu.
2. Panel je transportován z fasády dolů bez jakéhokoli zabalení.
3. Není zamezeno pnutí a uvolňování částí panelu při jeho spouštění, a tedy uvolňování azbestových částí do okolí.
4. Běžný kontejner, který nemá žádné speciální uzavření – nezaručuje uvolňování azbestu a už vůbec nezaručuje bezpečný převoz takového kontejneru.
5. Současné řešení stavby tedy nebrání uvolňování azbestového prachu do ovzduší.

Likvidace azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental

Podle platné legislativy původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Zakrytí budovy by bylo v Německu automatické

Rostislav Drochytka, VUT Brno

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu, STAN) Právu ve čtvrtek sdělila, že se seznámila se záběry, z nichž je patrné, jak se při odstraňování nebezpečných azbestových panelů z bývalého hotelu InterContinental práší. Proto kontaktovala hlavní pražskou hygieničku Zdeňku Jágrovou, která jí slíbila do konce týdne provést na místě kontrolu.