Obecní akce nesmí poškozovat práva vlastníků okolních nemovitostí

Aktuální zprávy

Na redakci se obrátil čtenář, který má problém s pravidelnými nikým neregulovanými sobotními trhy, které se konají na obecním pozemku v těsném sousedství s jeho zahradou.

„Nic proti tomu, kdyby tato živelně vzniklá akce nenarušovala klid a hlavně pořádek v místě, kde se trhy konají. Navíc je ohrožován můj pozemek tím, že na něj pronikají různé odpady vznikající činností prodejců, nehledě na narušování sobotního klidu. Jak se mám proti tomu nepořádku bránit, když radnice s tím nic nedělá?” ptá se čtenář.

Právník: Obec musí dodržovat právní předpisy

O odpověď redakce požádala právníka Jana Dubenského. „Stejně jako každý občan je i obec zavázána plnit povinnosti, které pro ni vyplývají z obecně závazných právních předpisů, konkrétně pak z občanského zákoníku, který v ustanovení § 1012 a následujících hovoří o povinnostech vlastníků, k nimž patří i zákaz nad míru přiměřenou poměrům rušit práva jiných osob a zdržet se činnosti, které by jiné osoby obtěžovaly nebo poškozovaly,” uvedl Dubenský.

Jak dále dodal, je třeba se zdržet zejména všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Tržní řád vymezí podmínky pro trhovce

„Navíc v této souvislosti je třeba upozornit i na povinnosti, které pro obec vyplývají na úseku zabezpečování veřejného pořádku a ochrany práv občanů. V dané situaci má obec právo využít i speciálního oprávnění, které vyplývá z živnostenského zákona (č.455/1991 Sb., v platném znění), konkrétně z ustanovení § 18, které umožňuje vydat pro místo takto vzniklého živelného prodejního místa tzv. tržní řád,” upozornil Dubenský.