Sto let starému bytu vládne po rekonstrukci dřevo a bílé kazetové plochy

Aktuální zprávy

Píše se optimistický počátek 20. století. Uplynulá dvě století průmyslové revoluce přinášejí skokový růst životní úrovně, průměrná délka života se radikálně zvyšuje, snížení dětské úmrtnosti ztrojnásobuje populační růst, všichni bohatnou a všichni potřebují bydlet.

Staví se celé čtvrti nových činžovních domů, plné technických novinek, jako jsou nespalné stropy nebo tekoucí voda až do bytu.

Nicméně po původním optimistickém rozjezdu už domy v ulici nevyhnutelně následují pohnuté osudy rozbouřeného dvacátého století, ztrácejí své původní majitele a prakticky pouze chátrají.

Rehabilitace dobové velkorysosti

Teprve jako součást prosperity sjednocené Evropy o více jak sto let později se i domy postupně dočkávají důstojnějších oprav a adaptací pro soudobé obývání.

Návrh rekonstrukce jednoho z těchto vinohradských bytů nazvaný Bílá, šedá, bramborová, lze podle autorů Daniely Baráčkové, Jakuba Filipa Nováka a Báry Jelínek z uvedeného studia chápat jako rehabilitaci dobové velkorysosti v jejich originálním podání.

Architekt Novák doplňuje, že „jde svým způsobem o poctu zapomenutým původním stavebníkům spočívající v adaptaci bytu na velkorysé, ekonomicky přiměřené, a přesto ambiciózní bydlení“.

Velkorysým dojmem působí i bílá chodba.

Foto: Studio Flusser a časopis Bydlení mezi panely

Architekti upozorňují, že právě takto to bylo vždy zamýšleno – nikoliv jako falešná nostalgie po dávno zapomenutých architektonických slozích, propsaných do eklektických fasádních štuků, nýbrž jako kvalitní bydlení za rozumnou cenu v důstojném architektonickém hávu, jak mu tehdy bylo rozuměno.

„Jako většina radikálních proměn, i ta naše začíná tam, kde není vidět. Nároky na soukromí a neprůzvučnost konstrukcí v čase narostly, stejně jako dnes již není akceptovatelné žít na prohnutých a třesoucích se podlahách. Proto bylo například nezbytné skladbu podlah rozebrat a nosné trámy ztužit příložkami, stejně jako

Pokračovat ve čtení (zdroj)

Příspěvky ze stejné kategorie:

    Nebyl nalezen