Kešky pomáhají ohroženým druhům

Aktuální zprávy

V současné době trvá projekt, kdy Calla společně s kolegy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity umísťuje kešky do pískoven na Českobudějovicku, Táborsku i Třeboňsku, už pět let.

Správně umístěná schránka může zajistit dlouhodobé narušování svahu a udržení vhodných podmínek pro rostliny a živočichy

Jiří Řehounek

„Řada ohrožených živočichů a rostlin potřebuje k životu místa s malým obsahem živin v půdě či vodě, např. písčiny, suché trávníky nebo drobné mokřady a tůně. V dnešní krajině jsou tato místa stále vzácnější. Opuštěné pískovny se proto často stávají náhradními stanovišti těchto druhů,“ sdělil Právu Jiří Řehounek, který má v Calle ochranu cenných pískoven na starosti.

Dále zmínil, že aby se v pískovně dlouhodobě udržela stanoviště s malým obsahem živin, musí je ochránci přírody čas od času obnovit nebo zajistit jejich narušování.

„Právě geocaching se ukazuje jako jedna z možností, hlavně pro místa na svazích. Správně umístěná keška může zajistit dlouhodobé narušování svahu a udržení vhodných podmínek pro pískomilné druhy rostlin a živočichů,“ shrnuje dosavadní zkušenosti Klára Řehounková z pracovní skupiny ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU, která se od počátku podílí na sledování vegetace v okolí schránek.

Hra v několika jihočeských pískovnách tak nejenže ukazuje hráčům zajímavé přírodní lokality, ale zároveň slouží i k praktické ochraně přírody. Ochránci přírody a biologové lokality pravidelně sledují a nabízejí zájemcům informace o zajímavých organismech, které mohou v okolí schránek pozorovat nebo fotografovat.

„Letos jsme se více zaměřili na nejmladší ,ochranářskou‘ kešku v pískovně Hroznějovice na Českobudějovicku. Během průzkumu se podařilo objevit čtyři druhy rostlin, které patří do červeného seznamu ohrožených druhů. Konkrétně jde o žlutě kvetoucí keřík čilimník nízký, hruštičku menší, bělolist nejmenší a také maličkou trávu ovsíček obecný, která patří dokonce mezi kriticky ohrožené druhy. V pískovně

Pokračovat ve čtení (zdroj)

Příspěvky ze stejné kategorie:

    Nebyl nalezen