Webinář Universe – učit se a rozvíjet

Tipy

Svět kolem nás se neustále vyvíjí, mění a žene kupředu, někdy až téměř závratnou rychlostí. Pro dosažení úspěchu nejen v kariéře, ale i v soukromém životě, by jste se měli snažit držet krok a dané tempto. Jak to ale udělat? No, nemůžete vědět všechno, takže se vyplatí nejprve absolvovat kurz. Dále určitě stojí za to začít naši cestu s konceptem „celoživotního uvždělávání“ – vzdělávání po celý život.

Vzdělávání … zda je důležité

Vzdělávání neboli neustálé získávání, obnova a vstřebávání znalostí má v životě člověka velmi důležitou roli. Nové informace rozšiřují náš pohled na svět, umožňují optimalizovat naši práci a udržovat vyvážený a současný pohled na svět.

Kromě toho nemůžeme uniknout potřebě neustálého vzdělávání, ani kdybychom chtěli. Evoluce a změny jsou nejpřirozenější součástí naší existence, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni. Jako děti potřebujeme získat nové vědomosti, abychom mohli přejít do vyššího ročníku a jako dospělí musíme sledovat nové informace, vědu a techniku, abychom mohli vykonávat svou práci a fungovat ve společnosti. Vyplatí se tedy zvyknout si na pravidelné získávání znalostí, protože je to svým způsobem nevyhnutelné, pokud chceme dosáhnout nějakého úspěchu.

Navíc i samotný průběh vzdělávání nám může nabídnout mnoho nepřímých výhod. Kromě aspektů, jako jsou nové dovednosti nebo znalosti, kterých si vážíme my i ostatní, má neustálé učení pozitivní vliv na náš mozek. Zajímavé je, že to platí nejen pro naše dětství a mládí, ale i pro dospělost a stáří.

Je na to příliš pozde?

Dospělí nebo starší lidé se často cítí zdrženliví a nejistí, když stojí před příležitostí získat nové dovednosti nebo se dozvědět o pojmu celoživotního učení. Koneckonců, vzdělávat se je nejlepší v mládí; Není na to v mém věku už trochu pozdě?
Toto tvrzení je poměrně rozšířené. Učení jazyků je prý nejlepší například v raném věku, kdy se mozek „ještě vyvíjí“.

Může být v této lidové moudrosti zrnko pravdy? Existuje určitý hraniční věk, po kterém již vzdělávání způsobuje více problémů než užitku?

Ukázalo se, že je to nesmysl.
Dospelí se jazyk nejen učí rychleji a zároveň jim to jde jako zkušenějším snadněji. Skládá se z více faktorů, jako je již zmíněná zkušenost, schopnost déle udržet pozornost nebo znalost o tom, jak je pro nás nejjednodušší vstřebávat nové informace.

Víra, že na vzdělávání může být „příliš pozdě“, má několik možných zdrojů. Jedním z nich je přesvědčení, že učení je především pro děti a mladé dospělé, kteří by si tak měli osvojit dostatečné znalosti a dovednosti pro orientaci ve světě v dospělosti.

Dalším důvodem může být trochu přízemnější hledisko toho, že dospělí mají často více povinností a méně času a energie na studium. Zejména proto, že pro mnohé z nás je „učení“ spojeno s celodenním sezením ve třídě.
V dnešní době je však mnohem snazší najít večerní a víkendové kurzy, které vyžadují pouze několik hodin týdně, nebo… kurzy, které jsou zcela online!

Vyplatí se vůbec … online školení

Online školení jsou kurzy, které probíhají na internetu, tedy online, často kombinací plnění připravených úkolů, přístupu k různým materiálům a často také nahraných přednášek nebo video sezení s lektorem. Mezi výhody této formy vzdělávání patří mimo jiné dostupnost materiálů po 24 hodin denně, odkudkoli a absence nucení cestovat na konkrétní místa. Díky tomu může stejnou nabídku využít jak matka samoživitelka na malém městě, tak mladý zaneprázdněný muž ve velkém městě a dokonce i studenti nebo děti školního věku, které si chtějí doplnit znalosti.

Samozřejmě, i když má mnoho výhod, není to dokonalé řešení pro všechno. Praktické hodiny jsou technicky složitější, protože jsou potřeba vprovoznit online a osoba, která nemá podmínky pro učení z domova, může využít možnosti vyhrazeného místa pro kurz. Přesto jsou online kurzy skvělé pro naučení se teoretické vrstvy a „vyzkoušení“ tématu za nižší cenu než tradiční prezenční kurzy.

Většina online školení probíhá na online platformách, tedy interaktivních webových stránkách nebo aplikacích. Na jedné platformě se obvykle nachází mnoho kurzů, od kurzů připravených licencovanými profesionály až po kurzy napsané dlouholetými nadšenci a ambiciózními amatéry. Některé z kurzů se mohou ukázat jako zcela mimo mísu a nabízejí pouze náhražku znalosti za požadovanou cenu. Jak tedy rozeznáte tyto důležité a cenné kurzy od klasického tahaní peněz?

V první řadě se vyplatí prověřit kvalifikaci osoby, která je autorem daného kurzu. Pokud je cena dosti vysoká a jedinou kvalifikací autora je provozování polomrtvého blogu, je lepší takovou nabídku přeskočit.

Za druhé, stojí za to se pořádně podívat na popis kurzu. Je to konzistentní? Co přesně nabízí? Slibuje autor nereálné výsledky nebo se schovává za nesmyslné fráze? Kurzy bez jakýchkoliv specifik nejsou nutně špatné, ale výběr jednoho z nichmůže být riskantní.

Nakonec se můžete rozhodnout využít uzavřenou platformu, kde obsah publikuje pouze vybraná skupina odborníků na dané téma. Jednou z takových platforem je Webinář Universe.

Webinář Universe – Vaše školení

Webinář Universe školicí platforma, která nabízí webináře připravené odborníky v příslušných oborech. Nabízené kurzy se skládají ze spolehlivých a aktuálních znalostí o praktických tématech, od technologie přes rozpočtování až po péči o naše tělo. Webináře jsou k dispozici v mnoha jazycích a na několika úrovních dovedností. Úplným laikům to umožňuje poznat téma od nuly, zatímco znalci si nemusí opakovat základní znalosti a mohou se soustředit na rozvíjení svého porozumění.

Veškeré materiály jsou psány srozumitelně, složitější pojmy uvádí až po vysvětlení těch základních, díky čemuž je jakýkoliv student plynule uveden do tématu. Popisy aktuálních webinářů navíc obsahují podrobné informace, seznamující čtenáře s realitou znalostí v nich uvedených a jednotlivých sekcí kurzu.

Webinář Universe je platforma se silným zaměřením na ověřitelné a aktuální informace, je vyvinutá odborníky a dostupná lidem kdekoli na světě v jasné a snadno srozumitelné formě. Díky tomu může každý učinit první kroky k dlouhodobému vzdělávání.

Jak se tedy může zdát, průběh vzdělávání nekončí školou. Vzdělávání hraje důležitou roli v našem každodenním životě, pomáhá nám získávat nové dovednosti a držet krok s měnícím se světem. Ne každý však má podmínky k tomu, aby se přihlásil do dalších a dalších osobních kurzů. Takové lidi mohou zajímat online školení připravovaná odborníky, jako jsou ta nabízená na Webinář Universe platforma. Podívejte se ještě dnes a začněte získávat cenné znalosti a dovednosti!

Příspěvky ze stejné kategorie: