Jak Používat Včely s Kyselinou Šťavelovou

Tipy

Hlavní rozdíl je ve způsobu dodávání kyseliny šťavelové do včelstva. U metody kapání kyseliny šťavelové se používá jednodušší přístroj, který je však údajně pro včely poněkud tvrdší, což může omezit možnost dalšího ošetření v případě potřeby. Druhá metoda, odpařování kyseliny šťavelové, používá složitější zařízení a vyžaduje další ochranné prostředky na ochranu zdraví obsluhy. Paradoxně je však pro včely méně nebezpečný, takže poskytuje větší flexibilitu pro případné opakování ošetření. 

Co Je To Kapátko Kyseliny Šťavelové?

Kapání kyseliny šťavelové je metoda, která vyžaduje levné vybavení pro přípravu a rozptýlení směsi cukerného sirupu a kyseliny šťavelové. V porovnání s metodou odpařování je obsluha vystavena menším bezpečnostním rizikům, takže jako osobní ochranné prostředky jsou nutné pouze jednoduchá maska N-95 nebo maska proti částicím, rukavice a ochrana očí. Pro včely je to však poněkud obtížné, protože je nutné krmit je cukrovým sirupem, pak mohou jíst i pro ně mírně nebezpečnou kyselinu šťavelovou. 

YouTube video
Léčení odparem kyseliny štavelové

Pro ošetření na začátku zimy je nutné otevřít včelstvo během chladného počasí a porušit propolisové těsnění boxů v době, kdy včely nemusí mít dostatečně teplé prostředí pro okamžitou opravu těsnění, které by je mohlo vystavit chladnému průvanu. Tím se včely uprostřed chladného počasí navlhčí. Metoda kapání kyseliny šťavelové musí být provedena pouze jednou u podobné kohorty včel. 

Je však dobré vyzkoušet program ošetření kyselinou šťavelovou jednou dávkou v období bez rojení. 

Co je Odpařování Kyseliny Šťavelové?

Metoda odpařování kyseliny šťavelové (https://www.honigschleudern.eu/) vyžaduje speciální nástroj, jako je zařízení Provap nebo hůlka Varrox, zdroj energie, kterým je často baterie ze sekačky na trávu, ochranné brýle a ochranu dýchacích cest, což je celoobličejový respirátor pro ProVap a polotvářový respirátor. která má kyslíkové kazety pro hůlku Varrox. 

YouTube video
Vaporizace kyseliny šťavelové pro včely se hodí do otvorů Flow Hive2 Počínaje používáním vaporizéru Bees

Odpařování je pro včely mnohem snazší než kapání. Pravdou je, že má dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a je také považováno za neškodné pro matky, oddělky a včely. K aplikaci není třeba rozbíjet včelstvo. V případě potřeby jej lze použít i v sérii ošetření. V porovnání s kropením považuje mnoho lidí vaporizaci za dlouhodobě lepší variantu.  

Měli byste Používat Provap nebo Varrox Wand?

Pokud s odpařovacím programem teprve začínáte, je tryska Varrox nejlepší volbou, pokud nemáte více než 30 včelstev. Hlavním praktickým rozdílem mezi Varroxem a ProVapem není nic jiného než rychlost.

Příspěvky ze stejné kategorie: