Jak se používá včelí váha?

Tipy

Zpod krytu baterie za momentovým adaptérem bude pravděpodobně vyčnívat průhledná plastová fólie. Účelem je zajistit, aby se přístroj během přepravy znovu a znovu nezapínal a zbytečně nevyužíval baterii. Tento plast stačí odstranit, aniž byste museli sejmout kryt baterie.

Včelí váha
Komponenty včelí váha

Přístroj zapnete stisknutím a uvolněním tlačítka M. Na displeji se dočasně zobrazí cAo. Jednotka vydá zvukový signál a červená LED dioda začne blikat po jedné. Přístroj je nastaven na měření v kg-cm, které vidíte v pravé dolní části displeje. Stačí dvakrát stisknout a poté uvolnit tlačítko U, abyste mohli změnit hodnotu z kg-cm na in-lbs. Vypněte tu přímou šipku, která směřuje dolů a kterou najdete v levém horním rohu displeje. To provedete tak, že jednou stisknete a uvolníte tlačítko T.

Nyní můžete přístroj používat k vážení úlů (více informací na webové adrese https://www.beescales.io/en). Za předpokladu, že je nezměníte, zůstanou počáteční nastavení stejná až do výměny nebo vybití baterie. Důrazně však doporučujeme, abyste při měření kontrolovali tento displej pro případ, že by došlo k náhodné změně nastavení.

Přečtěte si také další článek: Výhody a nevýhody krmiva pro psy lisovaného za studena

Rodiče domácích mazlíčků si mohou vybrat ze široké škály krmiv pro své chlupáče. Tento článek se zaměřuje na krmivo pro psy lisované za studena a na to, zda je pro vašeho chlupatého přítele lepší volbou než standardní granule.

Jak funguje včelí váha?

Vážení včelstev s včelí váha je ve skutečnosti velmi jednoduché. Abyste mohli začít, musíte sestavit všechny součásti váhy. Přicvakněte vnější konec momentového adaptéru s ½“ pohonem k adaptéru s 3/8″ pohonem. Přicvakněte vnější konec adaptéru ke čtvercovému výřezu držáku zvedáku. Připojte 1/2″ rozbrušovací tyč nebo hnací ráčnu k zásuvnému konci momentového adaptéru. 

YouTube video
Kolik vlastně váží hluboká krabice medu?

Váhu pak můžete použít k vážení téměř čehokoli, co potřebujete nebo chcete. Stačí zvednout jednu stranu nebo konec předmětu dostatečně vysoko, abyste pod něj mohli vložit a zvednout držák zhruba uprostřed. Stačí zapnout přístroj a pomocí 1/2″ ráčny stabilně a pomalu otáčet ve směru hodinových ručiček zvedací konzolou, dokud nezvednete předmět do výšky přibližně ¼“. Okamžitě se zobrazí hmotnost a vy můžete předmět odložit.

Zobrazený údaj je celková hmotnost předmětu v librách za předpokladu, že hmotnost předmětu je rozložena více či méně rovnoměrně. Po zaznamenání hmotnosti stiskněte a podržte tlačítko M po dobu až 2 sekund, aby se na displeji zobrazila nula.

Pokud chcete, můžete zkusit provést jeden nebo dva odečty a pak je porovnat nebo určit průměr. Vezměte na vědomí, že je mnohem snazší tlačit na ráčnu dolů, než za ni tahat nahoru. Je také velmi důležité, aby se momentový adaptér při měření ničeho nedotýkal.

Příspěvky ze stejné kategorie: