Vodní zákon pamatuje i na sucho

Aktuální zprávy

Operativní řízení bude obdobné jako za povodní. Nová část zákona, nazvaná Zvládání sucha a stavu nedostatku vody, vymezuje rámec pro monitoring sucha, odpovědnost příslušných orgánů při přijímání opatření i kontrolní mechanismy.

Počítá s vytvořením krajských komisí, které budou moci nařídit i zákaz užívání vody, třeba k zalévání či k napouštění bazénů. Intenzita sucha se vyhodnotí na základě měření hodnot srážek, průtoků a zásob povrchové a podzemní vody. Indikátory týdně počítá monitorovací a předpovědní systém HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie, Retence), který vyvinuli experti speciálně pro podporu operativního řízení během sucha.

Indikátory podle intenzity dělí sucho na mírné, silné a mimořádné. V případě výskytu silného nebo mimořádného sucha vydá Český hydrometeorologický ústav výstražnou informaci a zveřejní ji v systému výstražné služby. Vodoprávní úřad poté na úrovni kraje situaci posoudí a vyhodnotí, zda území hrozí nedostatek vody.

Krajská komise pro sucho bude oprávněna vyhlásit i odvolat „stav nedostatku vody“ a při jeho platnosti uložit opatření, například zprovoznění záložního zdroje vody, mimořádnou manipulaci na vodním díle, případně může odběry pitné vody regulovat.

Novostavby musí počítat s dešťovkou

Stavebníci budou mít nově povinnost hospodařit s dešťovou vodou u novostaveb i u větších rekonstrukcí budov tak, aby zajistili akumulaci srážkové vody a její využití, popřípadě její vsakování na pozemku či výpar. Teprve když stavebník prokáže, že to objektivně nelze realizovat, může být povolen regulovaný odtok dešťovky z pozemku

Pokračovat ve čtení (zdroj)

Příspěvky ze stejné kategorie:

    Nebyl nalezen