Vše o robotickém dojení a krmení

Počítač a technologie

Plánujete přechod od konvenčního dojení k robotickému dojení? Pokud ano, jste na správném místě. Proces přechodu není snadný, pokud si práci předem nenaplánujete a nepracujete podle plánu. Proces vyžaduje konzistentní práci, která vyžaduje metodické provedení. Je třeba zabránit nežádoucím událostem, aby se zabránilo negativním dopadům na lidi a krávy zapojené do procesu. Robotické dojení je skvělá technologie, která přináší mnoho výhod. Ne všechny mlékárny zahájí proces na stejné úrovni. Více než 60% robotických dojicích zařízení je nových, zatímco 40% je dovybaveno. Krávy zůstanou ve stejném prostředí před a po provedení procesu. Nové a dovybavené instalace systému se navzájem liší a vyžadují různé strategie řízení přechodu.

Nové zařízení může mít během přechodného období větší dopad na stádo krav kvůli významným změnám v životním prostředí, které se procesu týkají. Dobrou strategií je umístit zvířata do nové stáje a dojit je v konvenčním rybinová dojírna. Klíčem k nejhladší adaptaci je postupný přechod krav.

Dodatečně vybavené zařízení bude mít nižší dopad na produkci mléka a chování krav v důsledku nižší úrovně stresu z důvodu známého prostředí. Přechodné období by zahrnovalo tři fáze, například:

  • Šest měsíců před spuštěním
  • Spuštění
  • Šest měsíců po spuštění

Tento článek se zaměří na první fázi, která je 6 měsíců před spuštěním.

Plány a strategie

To je považováno za nejdůležitější fázi procesu. Během této fáze by měly být definovány všechny plány a strategie. Ale většina lidí tento krok podceňuje. Pokud ignorujete rozhodování a zásadní podrobnosti spojené s plánováním spuštění, může to vést k možnému opožděnému přechodu a nepřiměřenému stresu.

Řízení a technologie stáda

Robotické dojení zahrnuje další dovednosti v řízení a technologii stáda. Identifikace silných a slabých stránek manažerského týmu je zásadní pro přípravu na novou výzvu. Pokud víte něco o softwaru pro správu stáda, jste pravděpodobně připraveni na tento proces. Ale pokud nemáte žádný kontakt s počítači, měli byste si udělat nějaké počítačové kurzy, než uděláte cokoli jiného. Ve skutečnosti se musíte naučit jen základy výpočetní techniky a nemusíte být pro tento proces počítačovým expertem. Příslušná zkušenost přijde včas s pravidelným cvičením.

Více strategií učení

Návštěva mlékáren je důležitá pro zemědělce, kteří se zajímají o robotické dojení. Budování sítě vrstevníků je důležitým úkolem, pokud chcete být úspěšní v robotických dojicích operacích. Čtěte, účastněte se schůzek a sledujte online skupiny, abyste rozšířili své znalosti o tomto tématu. K dispozici jsou inovativní online kanály, jako jsou virtuální knihovny, webináře a komunity sociálních médií. Pomocí několika strategií učení si udělejte domácí úkoly, než se do procesu skutečně zapojíte.

Základní faktory, které je třeba vzít v úvahu

Při výběru krav pro robotické systémy dojení je třeba vzít v úvahu tři základní faktory, jako je konformace vemene, zdraví vemene, stejně jako nohy a nohy. Každá sekunda se započítá do robotického dojení. Měli byste být schopni přesně a rychle se připojit jak pro výkon systému, tak pro zdraví krav. Ujistěte se, že vybíráte zvířata centrálně umístěnými struky a vyhněte se kravám se zkříženými struky.

Rovnováha mezi rozštěpem vemene a umístěním struku je důležitá a ovlivní dlouhověkost krávy. Jakmile dokončíte skupinu krav zapojených do procesu, ujistěte se, že každá kráva vstupující do robota a dojená robotem neobsahuje patogeny. Ale díky dynamice správy skupin není segregace infikovaných krav v robotických systémech dojení životaschopnou volbou. To je důvod, proč musíte každý měsíc provozovat kultury velkoobjemových nádrží, abyste mohli krávy sledovat jednotlivě.

Příspěvky ze stejné kategorie: