EGR ventil

Co byste měli vědět o EGR ventilu

Auto moto

Tohle je docíleno recirkulací částí zplodin. Motory mají malé průchody mezi výfukovým potrubím a přívodem. EGR je reguluje. Když se ventil otevře, motor výfukový plyn nasaje přes EGR ventil a znovu ho zavede do procesu spalování. Důsledkem toho je to, že teplota spalování se sníží dost na to, aby byli emise oxidů dusíku udržovány na minimu.

Jakmile uslyšíte pří zrychlení vysoký zvuk, nebo zaznamenáte v motoru nepravidelný volnoběh, budete muset zkontrolovat, zda není ventil zanesen, nebo ho vyměnit. Všechny recirkulované výfukové plyny nahromadí ve ventilu uhlík, který může ventil zaseknout v uzavřené, nebo otevřené poloze.

EGR ventil

Známky toho, že váš EGR ventil selhává

Pokud jsou nějaké problémy s EGR ventilem, mohou se objevit problémy s jeho provozem a průtokem. Následkem toho mohou být zvýšené emise a také snížený výkon. Selhávající, nebo špatný EGR ventil se obvykle projeví způsoby, které mohou řidiče na možný problém upozornit.

YouTube video

Příspěvky ze stejné kategorie: